Home Authors Posts by ശരത്കുമാർ

ശരത്കുമാർ

110 POSTS 1 COMMENTS

വീട്

  പലവഴികൾ കടന്ന്പല കാഴ്ചകൾ കണ്ട്പല സത്രങ്ങളിലുറങ്ങിഒടുവിൽ തിരികെയായ്എത്തുമൊരിടമാണ് വീട് മണ്ണിൽ കെട്ടുറപ്പിന്റെകോൺക്രീറ്റ് വീട് ചിറകുളളവയ്ക്ക് മൃദുലമാം ചില്ലകൾ മെനഞ്ഞകൂടാണ് വീട്ഉയരത്തിൽ പടർന്ന ശിഖരങ്ങളിൽമണ്ണിൽ മനസിൽ വിണ്ണിലൊഴിച്ചെവിടെയുംവീടുണ്ട്. ഒരുനാളും വെയിലിലുരുകില്ലമഴയിലലിയില്ലനിന്നൊരിടത്തു കാത്തുനിൽക്കും. പകലുകൾ വാടിയാലവിടെ തിരികെയെത്തുംചിന്തകൾക്കും ചിലന്തിക്കുമുണ്ട് വീട്കോട്ടങ്ങൾ പറ്റിയാലും തിരികെയെത്തുമ്പോൾ വലനെയ്തതെല്ലാം വീട്ടിൽ.

മുഖം

  ഹൃദയത്തിൽ , വേനലിൽ വറ്റാത്തൊരോർമയിൽ ,പകലിന്റെ വെണ്മപോലൊരു മുഖംവാടാമുല്ലയായ് നിൽപ്പൂ.ഹരിതസ്‌തൂപ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലെ പാതയിൽനിന്നു , കിനാവിൽപണ്ടെന്നോ പകർന്നതാണാനനം.ദേവദാരുക്കൾ തലതാഴ്ത്തുമിന്നുംകാന്തിയുടെയാഴങ്ങൾ ചൂഴ്ന്ന്...പാതവരഞ്ഞൊരാ കാനനമെന്തിനോകാലത്തിൻ വാമൊഴിയായ് കൗമാരക്കുളിരിന്റെ മഞ്ഞുതൂകുന്നു.വെറുതെയോരോരോ നിനവുകളിൽഅവിടേക്കു യാത്ര മെനയുന്നു.നാലുമണി വെയിലിന്റെ മഞ്ഞൾപുരണ്ട മുഖമത് ,  അവധിവക്കിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽമിഴികളിലേക്കടിയുന്നു , പടരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ വേനലിൽഭാവഗീതങ്ങളായ്...

ചിറകടി

    അപരന്റെയിന്ദ്രിയങ്ങൾക്കറിയായ്കമമ പ്രാണന്റെ ചിറകടിഒരുനാളുമത് അറിയാൻ കഴിയാതെയാർക്കുമെചിറകിന്റെ സ്പർശന താപവുംപിടയുന്ന ശബ്ദവുംമോഹാർത്തിയിൽ നിലയ്ക്കാത്ത ചിറകിനെയും അറിയാൻ കഴിയാതെയാർക്കുമെഅന്തരംഗത്തിന്റെ ആർപ്പുവിളികളിൽഎൻ പ്രാണന്റെ ചിറകടിശബ്ദമാ ണേറ്റവുമുച്ചത്തിൽ ഹൃദയം തളിർത്തു തുടങ്ങിയ കാലങ്ങളിൽഉയർന്നു വന്നതീചിറകടിശബ്ദംമൃദുലമാകുമീ ചിറകുകൾ പക്ഷേ,മുറിവുകളിൽ തട്ടുന്നു ആത്മതാപത്താൽ ചിറകിനു മോചനം പ്രാണന്റെ മോചനംവീണ്ടും കൂടുതേടാതൊരു നീലിമയിലേക്ക്ആരോരുമറിയാതെ ചിറകടി പ്രാണന്റെ ദാഹപ്രതീകമായ...

മലർവാടി

  ചുറ്റിലും നിറപുഷ്പങ്ങൾ വാടിവെയിലിന്റെ ചൂടിലുരുകുന്നു ഗന്ധംപാറിക്കളിക്കുന്ന മധുപന്ദാഹത്താൽ ചിറകിനാലസ്യം. അകലേക്കകലേക്ക്‌ പോകാൻഅവിടെയൊന്നും പൂക്കളില്ല.ചിറകുകൾക്കിടയിൽ ഞെരിഞ്ഞപോലെഇവിടെ തനിച്ചാക്കി കൊച്ചുലോകം.മധുരമൂറുന്നു മണമിന്നെത്രയുംഇതളുകളാം ചുണ്ടുകളിൽ ചിരിവരണ്ടു. കോരിത്തരിപ്പിച്ച തണുപ്പിനെയോർമ്മിക്കെവണ്ടവൻ മുൻപ് പൊഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ തൻ ചിരി കണ്ടു. ഓരോനിനവിലും ഇതളുകൾ നിറയുന്നഈ മലർവാടിയിൽ പൂക്കൾ വാടിക്കഴിഞ്ഞു

പകൽത്തൂവൽ

  നിഴലുകൾ വീണ്പകൽനിറം മങ്ങുന്നു പകലാകുമീ തൂവൽവാടിയ പോലെ രാത്രിയിലേക്ക്പരിണമിക്കുന്നു വിരഹഗാനമെങ്ങും-പടർന്നു പറവകളാൽ പകൽവെള്ളമായുന്നതോർത്ത്മാറുമീപകൽ തിരികെയില്ലെന്നദുഃഖത്താൽ ചിറകുകളാലും കാറ്റാലുംമഴയാലും മുകിലുകളാലുംമായ്ച്ചാലും മായില്ല വീഴുന്നനിഴലുകൾപകൽതൂവൽ വെള്ളമായുന്നുരാത്രിയാകുന്നു

നരബലി

  വേദനതൻ നരകവാതിൽ തുറന്നുനാരിമാർക്ക് നരബലി.ഇഷ്ട ദൈവം കണ്ണുകൾ പൂട്ടിനാരിമാർക്ക് മുന്നിൽനീതി ദേവതയുടെ കണ്ണുകൾ തള്ളിനരബലിയിൽ മരണത്തെ പുൽകിയ ചോരപുരണ്ട വാർത്തകൾ കണ്ട്ചോരകൊതിച്ചത് ദൈവമല്ലമുർച്ചയുടെ നാവുള്ള കത്തികൾ.തിരിച്ചറിയാത്തത് നീതി ദേവതയല്ല വെളിച്ചവും തീയും വേർതിരിച്ചറിയാത്ത മനുഷ്യർനരകം വിധിച്ചത് ദൈവമല്ലപലിശയ്ക്ക് മനസിനെ വിൽക്കുന്നവർപാപത്തെ തഴുകുന്നത് നീതിദേവതയല്ലപിന്നിൽനിന്നുമാ കണ്ണുകൾ കെട്ടുന്ന കൈകൾ.

കൂനൻ

  മുതുകത്ത് കൂനുമായ് ജീവിതത്തിൻ ആദ്യനാൾ മുതൽ മാംസഭാരം പേറാൻ വിധി.ക്ലാസ് മുറിയിലെ ബെഞ്ചിൽഏറ്റവും പിന്നിൽസഹപാഠികളാൽ നിറഞ്ഞൊരുചവറ്റു കൊട്ടയ്ക്ക് ചാരെസ്ഥാനം.മാഷുടെ കണ്ണിൽ ഉത്തരക്കടലാസിൽവാക്കുകൾ അക്ഷരംതെറ്റാതിരുന്നാൽ മിടുക്കൻ.ചൂരലും ചോദ്യശരങ്ങളു മേൽക്കാതെപാഠശാല അവഗണന തീർത്തൊരു തടവറ.മുഖം വായിക്കാത്ത കൗമാരമിഴികൾനോട്ടത്താൽ കൂനിനെമലയാക്കി മാറ്റുന്നു.ചുമരിൽ കമിഴ്ന്നു ചാരിയവീണകൾ പോലെ സുന്ദരിമുഖികൾതിരിഞ്ഞുനിന്നെന്തെല്ലാമോ മൊഴിയുന്നു.കൂനിന്റെ ഭാരത്താൽ വരും വർഷങ്ങൾജീവിതപ്പടവുകളെന്നത്ഓർമ്മയിൽ നിന്നും...

കലികാലത്തിലെ കല്ല്യാണം

            പെൺമണിയെ കണ്മണിയാക്കുവാൻ കണ്ണിൽ കനവോടെ കാത്തിരുന്നു.മഴമേഘം പോലെ പ്രതീക്ഷകൾ വിങ്ങികണ്ണീരു പെയ്യാതെ കണ്ണിലൊതുക്കിമൊഴികളിൽ നൊമ്പരം ചിന്തികാലത്തിൻ വെയിലേറ്റ് മഴയേറ്റ് കാത്തിരുന്നുമഴവില്ല് പോലുണ്ട് പെണ്ണ്ചിന്തയിൽ ചന്തമായ് നിൽക്കുന്നുചിറകില്ലാതെത്താത്തുയരത്തിൽജീവിത മോഹങ്ങളോർത്തനേരങ്ങളിൽനിറ ഭാവങ്ങളിൽ കാണുന്നുകൈകളാൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻഎല്ലുകൾ നെഞ്ചിൽ പൊന്തികിടക്കുന്നുഒട്ടിയ വയറും നേർത്ത ഹൃദയവും വേളിചെയ്യാനുള്ള ആശയും കൂടെകോമളൻമാരുടെ കാമിനിമാരെ കാണുന്നു നി...

മരവിപ്പ്

  മരവിപ്പു സമ്മാനമായ് തന്നു മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനു-മിടയിലൊരിടവേള.വിശ്രമമല്ലാതെയാലസ്യത്തിന്റെസ്വപ്നത്തിൻ ലഹരിയില്ലാത്ത മയക്കത്തിൻ നേരങ്ങൾ പോലെ.വറ്റിയ നാവിന്റെ ആകാംക്ഷകൾക്കൊടുവിൽ പട്ടിണി മറന്ന ദിനങ്ങൾ പോലെ.പഞ്ചബാണനണ്ണന് വേദ്യങ്ങളർപ്പിച്ചകോരിത്തരിപ്പിന്റെ സന്ധ്യകൾകഴിഞ്ഞ്രതിയെതണുപ്പിൽ വാട്ടിയുറക്കുന്ന രാത്രികൾ പോലെ.ഇഴുകിച്ചേർന്നൊടുവിൽ നോവിനേയു-മറിയാതെയാക്കുന്ന തനിയെവന്ന സമാധിയിൽ പൊലിഞ്ഞ പകലുകൾ പോലെ.മരവിപ്പിൽ മരണവും ജീവിതവുംമരിച്ചപോലെ.

പ്രണയമില്ലാതെ

                പ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ്താളം മഴയ്ക്കും പുഴയ്ക്കുംകാറ്റിനുംപ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ്നിറം പൂവിനും ഇളം പച്ചയാംതളിരിനുംപ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ്മണം വസന്തത്തിനും വയൽമണ്ണിനുംപ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ്നിറവും മണവും ഉതിരാതെനാളുകളത്രയും പ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ് പ്രതീക്ഷയും നേർക്കു നിഴലായ്നീണ്ടകാലങ്ങളുംപ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ്യാത്രയും തീർന്നൊഴിയാനുള്ള ദൂരങ്ങളുംപ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ്വെയിലിൽക്കരിഞ്ഞ വേനലുംവാടിയചിന്തയുംപ്രണയമില്ലാതെ പൊയ്പ്പോയ്ത...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക