Home Authors Posts by സഞ്ജയ് പൂവ്വത്തുംകടവിൽ

സഞ്ജയ് പൂവ്വത്തുംകടവിൽ

25 POSTS 0 COMMENTS

ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഓണം

              ഇവിടെ ഞാനിരുന്നേകനായ് ജീവിത-കടലലകളിൽ തോണിയിലേറവേഅകലെ കേരള നാടിന്റെ ഓർമ്മകൾപുളകമായി വിരിഞ്ഞോണ ദിനങ്ങളിൽകവിത ഗന്ധം പടർത്തുന്ന മാനസ-മലർനികുഞ്ചം തളിർ നിറഞ്ഞിടവേപലരുമോമനിച്ചേകാന്ത പ്രണയമാംകവിത നെഞ്ചിലായി കൂടുകൂട്ടീടുന്നു.പുലരി മെല്ലെയൊരുങ്ങട്ടെ ഈ ഓണമലരുകൾ കൺ  തുറക്കട്ടെ     പിന്നെയും പുടവ നെയ്യട്ടെ ഓണ     നിലാവത്ത് നിളയിൽ ഓളങ്ങൾ ഏകാന്തരായിന്ന് പഴയ ഓണത്തിൻ  ഓർമ്മതൻ ശീലുകൾഇവിടെ ഞാനിന്നിരുന്നിരുന്നോർക്കട്ടെ. മറവിയാകരുതെന്നെന്റെ ബാല്യവുംമറവി ആവ...

സ്വാതന്ത്ര്യം

  പതിവുപോൽ പാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു എന്നുടെ കരുണാർദ്രയായ ഈ ജന്മഭൂവിൽഇന്നു നിൻ സ്പർശത്തിൽഞാനറിഞ്ഞീടുന്നുസ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിതൻപുണ്യ സ്പർശം.അഭിമാനതാരമാണെന്റെ രാജ്യംഅതിലായ് ജനിച്ചതും എന്റെ ഭാഗ്യം.അതിലൂടെ ഒരുപാട്കാലമായ് യാത്രകൾ അതിലഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞാൻ ഇന്നു അതിലഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞാൻ.ഒരു കാട്ടുചോലയുടെ തീരത്തു നിൽപ്പു ഞാൻഅതിലൊന്നു മെല്ലെ തൊട്ടിടുമ്പോൾആ സ്പർശം എന്നിലായ്കോൾമയിർ കൊള്ളിച്ചുആ കുളിർ എന്നുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാ.ആ അനുഭൂതിയാ പടർന്നുനിൽപ്പൂ എന്നിൽആ അനുഭൂതിയാ പടർന്നുനിൽപ്പൂ.ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി പൊഴിക്ക...

മാതൃസ്നേഹം

          ചൂടുള്ളയുറവയിൽനീരാട്ടിനിറങ്ങിയോർകാനനസീമയെമാറ്റിമറിക്കുന്നോർകാടിന്റെ സംഗീതംകേൾക്കാൻ മടിക്കുന്നോർകാടിന്റെ ഛായയിൽകാനനം കൊയ്യുവോർഅമ്മതന്നമ്മിഞ്ഞഊറ്റി കുടിക്കുമ്പോൾചൂടുള്ള നെഞ്ചിലായ്കത്തിയിറക്കുന്നോർ.നല്ല പച്ചില കാടിന്റെയുള്ളിൽവെന്തമാംസം രുചിച്ചു നോക്കുന്നോർസ്വന്തം അമ്മതൻ മക്കളെയെല്ലാംകൊന്നെടുത്തിട്ട് തോലുരിഞ്ഞിട്ട്മാതൃഭൂഷണം ചൂഷണം ചെയ്തുകോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങൾ കെട്ടി ഉയർത്തി.എന്തേ ഇന്നെന്റെ ലോകത്തിൻ പച്ചമഞ്ഞളിച്ച് വിളറിയ പോലെമാറാരോഗം പിടിപെട്ട പോലെനീറി നീറി പുക...

തളിർക്കട്ടെ

          തരുക്കൾ തളിർക്കട്ടെവൃക്ഷങ്ങൾ പെരുകട്ടെപച്ചയായ് കടുംപച്ചപൂക്കളായ് നിറങ്ങളിൽവണ്ടുകൾ പൂതുമ്പികൾതേൻകണം നുകരട്ടെഉണ്ണികൾ കളിക്കട്ടെഊഞ്ഞാലിലാടികോട്ടെഹേമന്ദം വിരിയട്ടെരാക്കുയിൽ പാടിക്കോട്ടെപൂങ്കുയിൽ മൂളികോട്ടെമാനത്ത് ദേവർതന്റെഅശ്രുവും പൊഴിക്കട്ടെകണ്ണീരാൽ കുതിർന്നയീഭൂമിയും തണുക്കട്ടെചെന്നിണപാടുകളുംഭൂഖണ്ഡം നിറഞ്ഞയീപാപങ്ങൾ കഴുകട്ടെയുദ്ധത്തിൽ തകർന്നയെൻലോകത്തെ കഴുകട്ടെഅരുവിയും പുഴകളും കടലുകളും നിറയട്ടെകാഠിന്യം കൂടിയിട്ടുള്ളപാറകൾ തണുക്കട്ടെഞാനെന്റെ പാപങ്ങളീവേളയിൽ കഴ...

അനുരാഗപൂങ്കാറ്റ്

              ഇനിയും മറക്കുവാൻ എന്തിനു പറയുന്നു പറയുവാനായിട്ടായെന്തെളുപ്പംവിടചൊല്ലി പോരുവാൻ നേരത്തെ കലാലയ സന്ധ്യയോപതിവിലും നേരത്തെ വിടചൊല്ലിയോഅകലെ നീ മറയുന്ന കാഴ്ചയും നോക്കി ഞാൻഇടനെഞ്ചു പൊട്ടും വേദനയാൽപല വേള എന്നിലായി ഓർമ്മകൾ എത്തി നിൻപല നേരം ഞാൻ എത്തി കലാലയത്തിൽഇവിടത്തെ ഓരോ മണൽത്തരി നിന്നിലെപ്രണയത്തിൻ മണവുമായി കാത്തു നിൽപ്പൂഅതുപോരെ എന്നിലെ കാമുകഹൃദയത്തിൽപ്രണയം നിറക്കുവാൻ ഓർമ്മിക്കുവാൻപതിവായി നമ്മൾ ഇരുന്നിടും തരുക്കളിൻ നിഴലിലായ്‌ഒരു വേള ഇരുന്നു ഞാൻ ആ...

അകലെ

          പകലിന്റെ മഞ്ഞപ്പാവാടയുടുത്തു നീഅരികിലായ് കിന്നാരം ചൊല്ലി യിരിക്കുമോവെറുതെ ഞാൻ മോഹിച്ച മോഹമാം പക്ഷിതൻമഴ വർണ്ണ ചിത്രം തെളിഞ്ഞായ്‌ വിടരവേതമസിന്റെ മഞ്ഞു മണികളിൽ കവിളത്തെ കണ്ണുനീർ ചാലിച്ചിരിക്കവേഅരികിലെൻ നിഴലിനെ നോക്കി ഞാൻഏകനായ് അറിയാത്ത ഭാവി തൻ ചിത്രം രചിക്കവേഒരുവേള എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയയെന്നമ്മയെഒരുപാട് നേരം ഞാനോർത്തോർത്തിരിക്കവെപിടയുന്നെന്നുള്ളിലെ പിഞ്ചു ഹൃദയത്തിൻഅലയടിയൊച്ചകൾ കാതിൽ പതിക്കവേഅറിയാതെ ആത്മാവ് തേങ്ങിയെന്നമ്മയെഒരു വേള കാണുവാൻ ആശ്വസിച്ചീടുവാൻപകലിന്റ...

അറിയാതെ

          അരയാൽ തറയിൽ അന്നൊരുനാൾഅറിയാതെ എൻ പിന്നിൽ നീയണഞ്ഞുഒരു കൈയ്യിൽ മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നീട്ടി നീപറയാതെ എൻ മുന്നിൽ കുണുങ്ങി നിന്നുനീ ചിരിച്ചു നിന്നുഇരുകൈയ്യും നീട്ടി ഞാൻ നിൻ കൈയ്യിലെദേവീ പ്രസാദം തൊടുന്ന നേരംഎവിടെന്നോ വന്നൊരു തെന്നലിൻ കൈകളാൽഅളകങ്ങൾ മെല്ലെ തലോടിടുന്നോനിന്നളകങ്ങൾ മെല്ലെ തലോടിടുന്നോഅതുകണ്ട് കുളിർ കോരി അരയാലിൻ കൊമ്പത്തെഅനുരാഗ കിളികൾ ചിരിച്ചു പോയോഅരയാൽ തറയിൽ അന്നൊരുനാൾഅറിയാതെ എൻ പിന്നിൽ നീയണഞ്ഞുഒരു കൈയ്യിൽ മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നീട്ടി നീപറയാതെ എൻ മുന്നിൽ കുണ...

വിരഹം

        തിങ്കൾ കൊഴിഞ്ഞൊരു മാനത്ത്മൗനം രാപ്പാടി ഇന്ന് കേഴുന്നു.മഞ്ഞിന്റെ നേർത്ത കണങ്ങൾമെല്ലെ ചില്ലയിൽ തട്ടി തകർന്നു.സ്നേഹത്തിൻ ദൂതനാം ചെല്ലക്കാറ്റ്ദൂരെപോയെങ്ങോ മറഞ്ഞു.ആരോ നടന്നൊരു പാതക്കരികിലായ്തേടുന്നു മൗനം സ്നേഹം.നേരിന്റെ നേർത്ത സുഗന്ധംമനസിന്റെ കോണിലൊളിച്ചു മറഞ്ഞു.ആരുടെ ഓർമ്മതൻ തുള്ളികൾഇന്നെൻ മാനസഭൂവിൽ കൊഴിഞ്ഞു.

മലരണിത്തിരുമുറ്റം

        ചിറകുകൾ വിടർത്തി പറക്കുന്ന പ്രാവുകൾമലരണിതിരുമുറ്റത്തെത്തുന്നു കുറുകലായിഅതിരിലെ വേലിക്കരികിലായ് എത്തുന്നുചില് ചില് ചിലക്കുന്ന അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർപതിവിലും നേരത്തെ ആകാശ സീമയിൽപൊൻ കതിരുമായി നിൽക്കുന്നു സൂര്യദേവൻഅണിയുന്നു പുത്തനുടുപ്പുകൾ കുട്ടികൾതിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ വിദ്യ നേടാൻതിരുമുറ്റത്ത് ഒരുപാട് ഗുരുക്കൻമാർ നിൽക്കുന്നുനല്ല വരവിന്റെ സൂചന കണ്ടീടുന്നുഅരികിലെ മാമര കൊമ്പത്ത് തളിരുകൾവരവേൽപ്പ് പാട്ടുമായ് നില്ക്കുന്നിതാകലപില കൂടുന്ന മഞ്ഞക്കിളി നീയറിയുന്നുവോ നല്ല സുദിനം വര...

ജീവഭൂമി

        വീണ്ടും തളിർക്കുന്നു ചിത്തഭൂമിവീണ്ടും തളിർക്കുമെൻ ജീവ ഭൂമിചലനങ്ങൾ പാറും ചിത്തഭൂമിവീണ്ടും തളിർക്കുമെൻ ജീവ ഭൂമി.ഇവിടെയീ മിശ്രിത കാറ്റേറ്റിരുന്നിടാംഇടതൂർന്ന കാടിന്റെ ഗന്ധമുണ്ണാംപടവുകളെണ്ണാം, നടന്നുകേറാം മല,അറിവിന്റെ ലോകം കവർന്നെടുക്കാം,സ്വരലോക കണ്ഠങ്ങ ളുച്ചരിക്കുംകുളിരേകും വാക്കുകളുണ്ടു തീർക്കാംപടവേണ്ടാ, വാളിന്റുറപ്പ് വേണ്ട,പണിയേണ്ട കോട്ടകൾ, കൊത്തളങ്ങൾരുചി വേണ്ട നാക്കിന്റെയഗ്രമില്ല,പഴമകൾ ചൊല്ലേണ്ട ഭൂതകാലംശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങളടഞ്ഞുപോയി.കടലുകൾ ഭൂമിയെ ആക്രമിപ്പൂകരയുന്നു...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക