Home Authors Posts by സഞ്ജയ് പൂവ്വത്തുംകടവിൽ

സഞ്ജയ് പൂവ്വത്തുംകടവിൽ

13 POSTS 0 COMMENTS

മാതൃസ്നേഹം

          ചൂടുള്ളയുറവയിൽനീരാട്ടിനിറങ്ങിയോർകാനനസീമയെമാറ്റിമറിക്കുന്നോർകാടിന്റെ സംഗീതംകേൾക്കാൻ മടിക്കുന്നോർകാടിന്റെ ഛായയിൽകാനനം കൊയ്യുവോർഅമ്മതന്നമ്മിഞ്ഞഊറ്റി കുടിക്കുമ്പോൾചൂടുള്ള നെഞ്ചിലായ്കത്തിയിറക്കുന്നോർ.നല്ല പച്ചില കാടിന്റെയുള്ളിൽവെന്തമാംസം രുചിച്ചു നോക്കുന്നോർസ്വന്തം അമ്മതൻ മക്കളെയെല്ലാംകൊന്നെടുത്തിട്ട് തോലുരിഞ്ഞിട്ട്മാതൃഭൂഷണം ചൂഷണം ചെയ്തുകോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങൾ കെട്ടി ഉയർത്തി.എന്തേ ഇന്നെന്റെ ലോകത്തിൻ പച്ചമഞ്ഞളിച്ച് വിളറിയ പോലെമാറാരോഗം പിടിപെട്ട പോലെനീറി നീറി പുക...

തളിർക്കട്ടെ

          തരുക്കൾ തളിർക്കട്ടെവൃക്ഷങ്ങൾ പെരുകട്ടെപച്ചയായ് കടുംപച്ചപൂക്കളായ് നിറങ്ങളിൽവണ്ടുകൾ പൂതുമ്പികൾതേൻകണം നുകരട്ടെഉണ്ണികൾ കളിക്കട്ടെഊഞ്ഞാലിലാടികോട്ടെഹേമന്ദം വിരിയട്ടെരാക്കുയിൽ പാടിക്കോട്ടെപൂങ്കുയിൽ മൂളികോട്ടെമാനത്ത് ദേവർതന്റെഅശ്രുവും പൊഴിക്കട്ടെകണ്ണീരാൽ കുതിർന്നയീഭൂമിയും തണുക്കട്ടെചെന്നിണപാടുകളുംഭൂഖണ്ഡം നിറഞ്ഞയീപാപങ്ങൾ കഴുകട്ടെയുദ്ധത്തിൽ തകർന്നയെൻലോകത്തെ കഴുകട്ടെഅരുവിയും പുഴകളും കടലുകളും നിറയട്ടെകാഠിന്യം കൂടിയിട്ടുള്ളപാറകൾ തണുക്കട്ടെഞാനെന്റെ പാപങ്ങളീവേളയിൽ കഴ...

അനുരാഗപൂങ്കാറ്റ്

              ഇനിയും മറക്കുവാൻ എന്തിനു പറയുന്നു പറയുവാനായിട്ടായെന്തെളുപ്പംവിടചൊല്ലി പോരുവാൻ നേരത്തെ കലാലയ സന്ധ്യയോപതിവിലും നേരത്തെ വിടചൊല്ലിയോഅകലെ നീ മറയുന്ന കാഴ്ചയും നോക്കി ഞാൻഇടനെഞ്ചു പൊട്ടും വേദനയാൽപല വേള എന്നിലായി ഓർമ്മകൾ എത്തി നിൻപല നേരം ഞാൻ എത്തി കലാലയത്തിൽഇവിടത്തെ ഓരോ മണൽത്തരി നിന്നിലെപ്രണയത്തിൻ മണവുമായി കാത്തു നിൽപ്പൂഅതുപോരെ എന്നിലെ കാമുകഹൃദയത്തിൽപ്രണയം നിറക്കുവാൻ ഓർമ്മിക്കുവാൻപതിവായി നമ്മൾ ഇരുന്നിടും തരുക്കളിൻ നിഴലിലായ്‌ഒരു വേള ഇരുന്നു ഞാൻ ആ...

അകലെ

          പകലിന്റെ മഞ്ഞപ്പാവാടയുടുത്തു നീഅരികിലായ് കിന്നാരം ചൊല്ലി യിരിക്കുമോവെറുതെ ഞാൻ മോഹിച്ച മോഹമാം പക്ഷിതൻമഴ വർണ്ണ ചിത്രം തെളിഞ്ഞായ്‌ വിടരവേതമസിന്റെ മഞ്ഞു മണികളിൽ കവിളത്തെ കണ്ണുനീർ ചാലിച്ചിരിക്കവേഅരികിലെൻ നിഴലിനെ നോക്കി ഞാൻഏകനായ് അറിയാത്ത ഭാവി തൻ ചിത്രം രചിക്കവേഒരുവേള എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയയെന്നമ്മയെഒരുപാട് നേരം ഞാനോർത്തോർത്തിരിക്കവെപിടയുന്നെന്നുള്ളിലെ പിഞ്ചു ഹൃദയത്തിൻഅലയടിയൊച്ചകൾ കാതിൽ പതിക്കവേഅറിയാതെ ആത്മാവ് തേങ്ങിയെന്നമ്മയെഒരു വേള കാണുവാൻ ആശ്വസിച്ചീടുവാൻപകലിന്റ...

അറിയാതെ

          അരയാൽ തറയിൽ അന്നൊരുനാൾഅറിയാതെ എൻ പിന്നിൽ നീയണഞ്ഞുഒരു കൈയ്യിൽ മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നീട്ടി നീപറയാതെ എൻ മുന്നിൽ കുണുങ്ങി നിന്നുനീ ചിരിച്ചു നിന്നുഇരുകൈയ്യും നീട്ടി ഞാൻ നിൻ കൈയ്യിലെദേവീ പ്രസാദം തൊടുന്ന നേരംഎവിടെന്നോ വന്നൊരു തെന്നലിൻ കൈകളാൽഅളകങ്ങൾ മെല്ലെ തലോടിടുന്നോനിന്നളകങ്ങൾ മെല്ലെ തലോടിടുന്നോഅതുകണ്ട് കുളിർ കോരി അരയാലിൻ കൊമ്പത്തെഅനുരാഗ കിളികൾ ചിരിച്ചു പോയോഅരയാൽ തറയിൽ അന്നൊരുനാൾഅറിയാതെ എൻ പിന്നിൽ നീയണഞ്ഞുഒരു കൈയ്യിൽ മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നീട്ടി നീപറയാതെ എൻ മുന്നിൽ കുണ...

വിരഹം

        തിങ്കൾ കൊഴിഞ്ഞൊരു മാനത്ത്മൗനം രാപ്പാടി ഇന്ന് കേഴുന്നു.മഞ്ഞിന്റെ നേർത്ത കണങ്ങൾമെല്ലെ ചില്ലയിൽ തട്ടി തകർന്നു.സ്നേഹത്തിൻ ദൂതനാം ചെല്ലക്കാറ്റ്ദൂരെപോയെങ്ങോ മറഞ്ഞു.ആരോ നടന്നൊരു പാതക്കരികിലായ്തേടുന്നു മൗനം സ്നേഹം.നേരിന്റെ നേർത്ത സുഗന്ധംമനസിന്റെ കോണിലൊളിച്ചു മറഞ്ഞു.ആരുടെ ഓർമ്മതൻ തുള്ളികൾഇന്നെൻ മാനസഭൂവിൽ കൊഴിഞ്ഞു.

മലരണിത്തിരുമുറ്റം

        ചിറകുകൾ വിടർത്തി പറക്കുന്ന പ്രാവുകൾമലരണിതിരുമുറ്റത്തെത്തുന്നു കുറുകലായിഅതിരിലെ വേലിക്കരികിലായ് എത്തുന്നുചില് ചില് ചിലക്കുന്ന അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർപതിവിലും നേരത്തെ ആകാശ സീമയിൽപൊൻ കതിരുമായി നിൽക്കുന്നു സൂര്യദേവൻഅണിയുന്നു പുത്തനുടുപ്പുകൾ കുട്ടികൾതിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ വിദ്യ നേടാൻതിരുമുറ്റത്ത് ഒരുപാട് ഗുരുക്കൻമാർ നിൽക്കുന്നുനല്ല വരവിന്റെ സൂചന കണ്ടീടുന്നുഅരികിലെ മാമര കൊമ്പത്ത് തളിരുകൾവരവേൽപ്പ് പാട്ടുമായ് നില്ക്കുന്നിതാകലപില കൂടുന്ന മഞ്ഞക്കിളി നീയറിയുന്നുവോ നല്ല സുദിനം വര...

ജീവഭൂമി

        വീണ്ടും തളിർക്കുന്നു ചിത്തഭൂമിവീണ്ടും തളിർക്കുമെൻ ജീവ ഭൂമിചലനങ്ങൾ പാറും ചിത്തഭൂമിവീണ്ടും തളിർക്കുമെൻ ജീവ ഭൂമി.ഇവിടെയീ മിശ്രിത കാറ്റേറ്റിരുന്നിടാംഇടതൂർന്ന കാടിന്റെ ഗന്ധമുണ്ണാംപടവുകളെണ്ണാം, നടന്നുകേറാം മല,അറിവിന്റെ ലോകം കവർന്നെടുക്കാം,സ്വരലോക കണ്ഠങ്ങ ളുച്ചരിക്കുംകുളിരേകും വാക്കുകളുണ്ടു തീർക്കാംപടവേണ്ടാ, വാളിന്റുറപ്പ് വേണ്ട,പണിയേണ്ട കോട്ടകൾ, കൊത്തളങ്ങൾരുചി വേണ്ട നാക്കിന്റെയഗ്രമില്ല,പഴമകൾ ചൊല്ലേണ്ട ഭൂതകാലംശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങളടഞ്ഞുപോയി.കടലുകൾ ഭൂമിയെ ആക്രമിപ്പൂകരയുന്നു...

എവിടെ ?

        എവിടെ നിൻ മുഖം ലോകമേ?നിന്റെയീ കപട നോട്ടവും കാൽ പെരുമാറ്റവുംവിളറി മങ്ങിയ ഗാത്രവുംപരസ്പരം ചരടു കോർക്കുംമനുഷ്യ ദുർമന്ത്രവുംകരളുപൊട്ടുന്ന ദുഃഖവുംപിന്നെ നീകടമെടുത്തുള്ള സ്നേഹവും കാണുവാൻപകലു പോലെ ചിരിക്കുന്നനിൻ മുഖ കപട പേശികൾനോക്കി ചിരിക്കുവാനിവിടെ ഞാനില്ലഹൃദയമില്ലാത്ത പ്രണയ ജോഡികൾ,വ്രണിതമായൊരു ദാമ്പത്യ ദീനങ്ങൾ, മുല കുടിക്കാത്ത കുട്ടികൾ, ശോക കവിത ചൊല്ലുന്ന സന്ധ്യകൾ, കായ്കനികളില്ലാത്ത ഹരിതക ചില്ലകൾഇവിടെ നീയൊന്നു നോക്കുമോ ലോകമേ ?തന്ത്രശാലക്ക് കാണിക്ക നീട്ടുന്ന തന്ത്രമ...

ഓണപ്പാട്ട്

        ഓണത്തപ്പൻ വരവായി ഓണമുണ്ണാൻ വരവായി പുലരിപ്പെണ്ണ് പുടവയുടുത്തു വരവേൽകാനായ് നില്പായി ഉണ്ണികൾ പല പല ദേശത്തായ്മലരുകൾ നുള്ളാൻ വരവായ് മലരുകൾ നുള്ളി ചെറുചേമ്പിലയിൽ മന്ദം മന്ദം വരവായ് ഓണക്കോടിയണിഞ്ഞായ് കേരളം ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടുന്നു ചെറുപുഞ്ചിരിയോ ചുണ്ടിലണിഞ്ഞ്ചെല്ലചെറുകിളി വരവായ് പാടം പൂത്തു പുതുനെല്കതിരുകൾആടികൊണ്ട് നില്പായി.ഓണത്തപ്പൻ വരവായി ഓണമുണ്ണാൻ വരവായി പുലരിപ്പെണ്ണ് പുടവയുടുത്തു വരവേൽകാനായ് നില്പായി.

തീർച്ചയായും വായിക്കുക