Home Authors Posts by എം.വി. പ്രസാദ്‌

എം.വി. പ്രസാദ്‌

0 POSTS 0 COMMENTS

വട്ടിപ്പുറത്തു ചൊവ്വ

പണ്ട്‌ ചെറുവട്ടി എന്നുപറയുന്ന സാധനം ചെറുമസ്‌ത്രീകളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. കളള്‌ കുടിക്കുമ്പോൾ, കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ വട്ടിപ്പുറത്തു ചൊവ്വാ എന്നു പറഞ്ഞ്‌ ഈ വട്ടി പിന്നിലേക്കു വയ്‌ക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്‌ ചെറുവട്ടി. അതിൽ രണ്ടുമൂന്നു കളളിയുണ്ടായിരിക്കും. മുറുക്കാനും പൈസയും വയ്‌ക്കാൻ പറ്റും. ദേവീടെ സാന്നിദ്ധ്യവുമുണ്ടാകും. ഉത്തമകർമ്മത്തിന്‌ ഒടതമ്പുരാനേ ഈശ്വരാ, സൃഷ്‌ടിച്ച ബ്രഹ്‌മാവേ സാക്ഷാൽ ഈശ്വരാ തമ്പുരാന്റമ്മേ ഈശ്വരാ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ എന്നും മദ്ധ്യമകർമ്മങ്ങൾക്ക്‌ എഴുപതിരണ്ടു മലവാരം ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക