Home Authors Posts by അനില്‍കുമാര്‍. ആര്‍.അമര്‍.

അനില്‍കുമാര്‍. ആര്‍.അമര്‍.

0 POSTS 0 COMMENTS
അനില്‍ കുമാര്‍. ആര്‍ -അമര്‍ ശാന്തി നഗര്‍ റാസ്‌ കോട്ടേജ്‌ വാണിയംകുളം -679 339 മലപ്പുറം

നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു വിളംബരം, കൂട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണേന്ദുവിന...

BlR Vyas @ Sd. I.net. LsÓæjH www.Vyas.com KnGÙj]k'f" TO ijxA>gA dÝUo}ykdxksm ShldÙ alYfaluj QfkÍlR BlR T,msÌmk'jÓ; cdh alPUaÍxjSh]kA Blrjf EJ/ svufj}kÞ; TfeoGÖalu QgyjujÌldlrkA TmukÞldjÓ; tæjhkA TO KpUaÙjr ekydjsh ijdlgikA dlgnÍxkA rjÍsx LcIëgl]lA; - LcIëfdsx rJ]lrkA cfUayjulrkA TO rJÞ ijxA>gA KfdksaæjH f{e¹rln BlR; BlR rjÍsxÓlA Lyjuk' cGSÖÌxxj ijCIA t' aoG]rl}kdlgR fs'; dkMjÌkyA Ek/SdlGÌSy,sRy -ÌJcjsh Tmf aohujH QfkÍj Tgk'jgk' - dÏm]lgR; Yelgl>µÍxksm YefJdayjuj]k' icYfanjsÎÙju LS...

നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു വിളംബരം, കൂട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണേന്ദുവിന...

ഞാൻ Vyas @ Sd. I.net. അല്ലെങ്കിൽ www.Vyas.com ഉണർത്തിക്കുന്നത്‌ഃ ഈ വിളംബരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ലോകത്ത്‌ മാത്രമായി ഒതുങ്ങാൻ ഞാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ല. സകല മാധ്യമങ്ങളിലേക്കും ഞാനിത്‌ ഫീഡ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. ഇതപൂർവ്വമായ ഒരറിയിപ്പാകാനും ഇടയുണ്ടാകില്ല. എങ്കിലും ഈ ഉദ്യമത്തിന്‌ പുറകിലെ വികാരവും കാരണങ്ങളും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കാം. ആ അസ്വസ്ഥതകളെ നീക്കാനും, കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഈ വിലാസം കണ്ട്‌ അമ്പരന്നുപോയ നല്ല സഹകാരികൾക്ക്‌ സത്യമറിയാനും ഈ നീണ്ട വിളംബരം ഉതകുമെങ്കിൽ തൃപ്തനാണ്‌ ഞാൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം അറിയുന...

നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു വിളംബരം, കൂട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണേന്ദുവിന...

ഞാൻ Vyas @ Sd. I.net. അല്ലെങ്കിൽ www.Vyas.com ഉണർത്തിക്കുന്നത്‌ഃ ഈ വിളംബരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ലോകത്ത്‌ മാത്രമായി ഒതുങ്ങാൻ ഞാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ല. സകല മാധ്യമങ്ങളിലേക്കും ഞാനിത്‌ ഫീഡ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. ഇതപൂർവ്വമായ ഒരറിയിപ്പാകാനും ഇടയുണ്ടാകില്ല. എങ്കിലും ഈ ഉദ്യമത്തിന്‌ പുറകിലെ വികാരവും കാരണങ്ങളും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കാം. ആ അസ്വസ്ഥതകളെ നീക്കാനും, കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഈ വിലാസം കണ്ട്‌ അമ്പരന്നുപോയ നല്ല സഹകാരികൾക്ക്‌ സത്യമറിയാനും ഈ നീണ്ട വിളംബരം ഉതകുമെങ്കിൽ തൃപ്തനാണ്‌ ഞാൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന സർ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക