അതിജീവനത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യങ്ങൾ

11873545_10153282522718813_4903456603201684685_n

പ്രാചീനമായ ആകസ്മികതകളുടെയും ,സങ്കീർണമായ പ്രതിസന്ധികളുടെയും അഗ്നിപാതകളെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ മനുഷ്യരാവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ സിനിമകളിലൂടെയുള്ള വ്യതസ്തമായ സഞ്ചാരം

ഓരോ സിനിമയുടെയും ശരീരത്തിലൂടെ ,അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആഖ്യാന പരിസരങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഈ യാത്രയുടെ രചനാരീതിയും ഭാഷയും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ചാർളി ചാപ്ലിൻ ,മജീദി മജീദി ഫെഡറിക്കോ ഫെല്ലിനി ,അകിര കുറസോവ ,കിം കി ഡുക് ,കേതൻ മേത്ത തുടങ്ങിയ മഹാപ്രതിഭകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന രചന

പ്രസാധകർ ചിന്ത

വില 170 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here