ചിത്രകാരൻ ടി.രാഘവൻ അന്തരിച്ചു

 

കുത്തുകൾകൊണ്ട് ചിത്രംവരച്ച് പ്രസിദ്ധനായ ചിത്രകലാധ്യാപകനും ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവുമായ കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് ‘പദ്മ’ത്തിൽ ചിത്രകാരൻ ടി.രാഘവൻ (ആർട്ടിസ്റ്റ് രാഘവൻ-82) അന്തരിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതിമാർ, പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ആത്മീയാചാര്യന്മാർ, സംസ്ഥാന-ദേശീയ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കൾ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ ജീവൻതുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കുത്തുകളിട്ട് കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമായി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി അവാർഡുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here