ചിത്രകാരൻ സദു അലിയൂർ സ്മരണ

 

ചിത്രകാരൻ സദു അലിയൂരിന്റെ സ്മരണയിൽ ഫൈറ്റേഴ്‌സ് ആൻഡ് അക്ഷയ കലാകേന്ദ്രം അഴിയൂർ കുരുന്നുകൾക്കായി ചിത്രരചനാ മത്സരം ഒരുക്കി. ചിത്രകാരൻ പ്രശാന്ത് ഓളവിലം ചിത്രം വരച്ചു പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. വീട്ടുവളപ്പിലെ സ്‌മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണത്തിൽ വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുത്തു. സദുവർണം എന്നു പേരിട്ട അനുസ്മരണ പരിപാടി ചിത്രകാരൻ സത്യനാഥ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് അതിഥികൾ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here