കരിയിലയും മണ്ണാങ്കട്ടയും അപ്പൂപ്പൻ താടിയും

 

കരിയിലയും മണ്ണാങ്കട്ടയും ……കാശിക്കു പോയ അപ്പൂപ്പൻ താടി, ഗംഗയുടെ സ്നാന ഘട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കരിയിലയേയും മണ്ണാങ്കട്ട യേയും കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.

“അല്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയില്ലെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് !”

മണ്ണാങ്കട്ട ഒന്നു മന്ദഹസിച്ചു.

“അതിരിക്കട്ടെ, നിൻ്റെ സ്വർഗ യാത്ര എന്തായി?”

” സ്വർഗ യാത്രയോ !

വീണേടം വിഷ്ണു ലോകം….”

അപ്പൂപ്പൻ താടി ഒന്നു നെടുവീർപ്പിട്ടു.

*

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here