ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ‘ആല്‍ഫ‘ യുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ വരുന്നു

 

ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ ‘ആല്‍ഫ‘ യുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഫെബ്രുവരി 28 ന് പുറത്തിറങ്ങും. പാന്‍ മക്മില്ലനാണ് പ്രസാധകര്‍. ഡോ.പ്രിയ. കെ.നായരാണ് പുസ്തകം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡി സി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ആല്‍ഫ’യുടെ ഏഴാമത്തെ പതിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ വിപണിയിലുള്ളത്.

ആഗോളതലത്തിൽ കച്ചവടമുതലാളിത്തം വിജയക്കൊടിനാട്ടാൻ തുടങ്ങിയ 1990-കളുടെ ആരംഭത്തിൽ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട കഥാബീജത്തെ ആധാരമാക്കി രചിച്ച “ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര” മൂന്നു നോവലുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തേതായിരിക്കാമെന്ന് ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ രാമകൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചു.[5]. “ആൽഫ” എന്ന നോവലാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രധാന കൃതി.2014 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here