അല്‍ അറേബ്യന്‍ നോവല്‍ ഫാക്ടറി

16411_13742
വ്യത്യസ്തമായ അവതരണത്തിലൂടെ വായനക്കാരനെ വീണ്ടും ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് ബെന്യാമിൻ. അറേബ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ച മുല്ല്പ്പൂവിപ്ലവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള രണ്ടു നോവലുകളുമായാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ ഇത്തവണത്തെ വരവ് . പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ഇരട്ട നോവലുകളില്‍ ഒന്നാണ് അല്‍ അറേബ്യന്‍ നോവല്‍ ഫാക്ടറി. ഒരു വിദേശ നോവലിസ്റ്റിന് നോവലെഴത്തിനുള്ള വിവരശേഖരണത്തിനായി ഒരു ഏജന്‍സി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായ പ്രതാപിന്റെ ആഖ്യാനത്തിലൂുെട വികസിക്കുന്ന നോവലാണിത്. ഈ നോവലില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട നോവലാണ് അടുത്ത പുസ്തകം.

പ്രസാധകർ ഡിസി
വില 245 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here