അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ തരുണിമാർ

 

 

 

 

 

കാറ്റിന് ഗന്ധം മാറി
രക്തഗന്ധത്തിൻ വാഹിനിയായ് .
പൂക്കൾക്ക് നിറംപോയ്
ചോരചിന്തിയ പോരുകൾക്കിടയിൽ മുഖം വാടി.
തരുണിമാർ ശാന്തിയുടെ വെളുത്ത തട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട്
കറുത്ത ദുഖത്തെ മറയ്ക്കുന്നു.
പുകയുടെ ജിന്നിൻെറ നൃത്തം ഭയന്ന് മർത്യൻെറ
ചുണ്ടുകൾ തുറക്കാതെ ഹൃദയങ്ങൾ മാത്രം കരയുന്നു .
വെടിക്കുഴലുകൾ ചൂണ്ടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ
അരക്ഷിതത്വത്തിൻെറ നിറങ്ങൾ .
കണ്ണുകൾ തോക്കിൻ കുഴലുകളായ്
അപരൻെറകണ്മണിയോർക്കാതെ
ജീവനെ കവരുവാൻ വെമ്പുന്നു.
തരുണിമാരപ്പഴും വെളുത്ത തട്ടങ്ങളിൽ ദുഖമൊതുക്കുന്നു.
കറുത്ത താടിക്കാർ കടിച്ചു കീറുമോ ?
വെണ്മയുടെ പത്രങ്ങൾ കറുത്ത അക്ഷരത്താൽ കുറിക്കുന്ന
നാളെത്തെ മെഴുകുശില്പങ്ങളാകുമോ?
കാശ്മീരിൻെറ മഞ്ഞിനോളം ,ഗാന്ധാരത്തിൻെറ വിശുദ്ധിയോളം
അഴകോടെയാണാ കവിൾത്തടങ്ങൾ.
മൺതരികൾക്കും മരങ്ങൾക്കും നദികൾക്കും
ഒരുപോലെയാണാ മാലാഖമാർ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here