അഡോണിസിന്റെ കവിതകൾ

16441_15054

അഡോണിസിന്റെ കവിതകളുടെ വിവർത്തനമാണ് അഡോണിസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ എന്ന പുസ്തകം . സിറിയയുടെ ആത്മാവ് ഈ കവിതകളിലുണ്ട് . ആധുനിക അറബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള കവിയായാണ് അഡോണിസ് അറിയപ്പെടുന്നത് . നിരവധി തവണകളായി നോബല്‍ സമ്മാനത്തിന് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡോണിസിന്റെ കവിതകൾ അറബിയില്‍ നിന്നാണ് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here