ചിങ്ങമാസപ്പുലരി

 

ചിങ്ങമാസപ്പുലരീ ചിങ്ങമാസപ്പുലരീ
ചേറുലർന്ന വഴിയിൽ
ചാന്തണിഞ്ഞ മുഖമായ്
ചാലിടുന്ന കുളിരിൽ
ചെങ്കുയിലിൻ പാട്ടിൽ

ലയിച്ചിടാനൊരുങ്ങിയോ…..

പൂത്താലിയോ തുമ്പയും
മൂക്കുത്തിയോ മുക്കുറ്റി
കാതിലോല കാക്കപ്പൂ
ചെട്ടി ചേമന്തി മന്താരം
ചെമ്പരത്തിയും പിന്നിതാ
രാജനോ ഗന്ധരാജനും……

അതിരാവിലെയോ അത്തമായ്
പച്ചയിൽ അണിയണിയായ്
കോളാമ്പി പൂത്തുലഞ്ഞുവോ
പത്തുദിനത്തിലോ ഓണമായ്
ഓണമായ് തിരുവോണമായ്
തിരുവോണമായ് തിരുവോണമായ്

കാഴ്ചക്കുല നൽക്കാഴ്ചയായ്
അത്തച്ചമയമൊരുക്കമായ്
ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിനുത്സാഹമായ്
കസവുമുണ്ടിനോ ഗമയുമായ്
അപ്പനോ എഴുന്നള്ളലായ്
ശിരസ്സിലോ കിരീടമായ്
ഓലയാലൊരു കുടയുമായ്
വരവായല്ലോ വരവായല്ലോ
തൃക്കാക്കര വഴിയിതാ

പപ്പടവും പഴവുമായ്
നല്ലൊരവിയലും കാളനും
കുത്തരിച്ചോറുമായ്
തൂശനിലയോ നിറയണം
പാലടയോ വിളമ്പണം
കുടവയറോ നിറയണം
പുലികളിയോ കാണണം
കുശലമെല്ലാം ചൊല്ലണം
വിടയില്ലാ വഴി താണ്ടണം
ഇനിയുമോരാണ്ടു ശേഷമോ
തിരികെയും വന്നീടണം
കാത്തിരിക്കാം വർഷവും
ചിങ്ങമാസപ്പുലരീ ചിങ്ങമാസപ്പുലരീ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleജീവിതഗണിതം
Next articleമഴമകൾ
യു ഏ യിൽ താമസമാക്കിയ ഒരു ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരി....കുഞ്ഞിലിക്കാട്ടിൽ ഉണ്ണിച്ചെക്കൻറെയും പദ്മിനിയുടേയും മകൾ, അശ്വനിയുടെ വാമഭാഗം. ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയിൽനിന്നും ഹിന്ദി പ്രവീൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്പ്ളിക്കേഷനിൽ പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദം,പ്രകൃതി സ്‌നേഹി.... ഓർമകളും,നൊമ്പരങ്ങളും, മറവിയിൽനിന്നു കണ്ണുപൊത്തിക്കളിക്കുമ്പോൾ....... സംവേദനം നേരിട്ടാകാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ..... അപ്പോഴൊക്കെ വിരിയുന്നവയാണ് ഈ ചെറിയ ശീലുകൾ,വാക്കുകൾ,വാക്യങ്ങൾ.... അവ കാതോർക്കുന്നവർ, കണ്ണോടിക്കുന്നവർ നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു മറ്റെന്തു പറയാൻ..... എഴുത്ത് ഇതുവരെ:- "അച്ഛൻ ഓർമ്മകൾ " എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. "56 പെൺകവിതകൾ" എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ ഒരു കവിത, "Loneliness Love Musings and Me എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാസമാഹാരം. ഇദം പ്രഥമം ദ്വയം എന്ന കഥാസമാഹാരം, അമേയം എന്ന കവിതാസമാഹാരം.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here