അയനം – എ.അയ്യപ്പൻ കവിതാ പുരസ്കാരം 2020 കൃതികൾ ക്ഷണിച്ചു

തൃശൂർ: മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി എ.അയ്യപ്പന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അയനം സാംസ്കാരിക വേദി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പത്താമത് അയനം – എ.അയ്യപ്പൻ കവിതാ പുരസ്കാരത്തിന് കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2017 ജനുവരി മുതൽ 2020 ജൂലൈ 31 വരെ ആദ്യപതിപ്പായി പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് 11111 രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്ന ഈ പുരസ്കാരം. എഴുത്തുകാർക്കും പ്രസാധകർക്കും, വായനക്കാർക്കും പുസ്തകങ്ങൾ അയയ്ക്കാം. പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്ന് കോപ്പികൾ വിജേഷ് എടക്കുന്നി, ചെയർമാൻ, അയനം സാംസ്കാരിക വേദി, ഒല്ലൂർ, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി തപാൽ, തൃശൂർ, കേരളം 680 306 മൊബൈൽ.9388922024 എന്ന വിലാസത്തിൽ 2021 ജനുവരി 25 ന് മുമ്പായി ലഭിച്ചിരിക്കണം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here