പി.

പിന്നെയും ലോലാംബരച്ചാര്‍ത്തുകള്‍ വകഞ്ഞു നീ ദിങ്മുഖങ്ങളില്‍ പീലിപ്പൊന്മുടിയഴിക്കുമ്പോള്‍ വാക്കിനെ പൂവാക്കിയ പാതാളപ്പെരുമാളേ പൂക്കളമോണക്കാവ്യം, നീ തന്നെ മഹാബലി.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here