ഓട്ടക്കാരൻ നോവലിസ്റ്റ് – ഹറൂക്കി മുറാകാമി

സുപ്രസിദ്ധ ജാപ്പനീസ് നോവലിസ്റ്റ് ഹറൂക്കി മുറാകാമി (1Q84, After Dark, Kafka on the Shore) പതിവായി ഓടുകയും അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈ കൃതി അതിലൊന്നാണു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English