Aug 13 22:31:59 2020 IST

 

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
  


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
സ്‌ത്രീ
ഓഷോ

Book Summary

‘അനിവാര്യയായ’ സ്‌ത്രീയെക്കുറിച്ച്‌ ഓഷോയുടെ ഒരു പഠനഗ്രന്ഥം. മാതൃത്വം, കുടുംബം, വിവാഹം, ജനനനിയന്ത്രണം, സ്‌ത്രീബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച്‌ ഓഷോയുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ.

പുരുഷനായ സമൂഹം സൃഷ്‌ടിച്ചത്‌. ഈ സമൂഹത്തിൽ പെണ്ണിന്‌ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല. പെണ്ണിനാണെങ്കിൽ അവളുടേതായി നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്‌. ഉദാഹരണത്തിന്‌, പുരുഷന്‌ ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യത കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെണ്ണിന്‌ സ്‌നേഹത്തിന്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്‌. ഇതിനർത്ഥം പെണ്ണിന്‌ ബുദ്ധിശക്തി കുറവാണെന്നല്ല. അതു പോഷിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക്‌ അവസരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്‌. എന്നാൽ സ്‌നേഹം അങ്ങനെയല്ല. അതവൾക്ക്‌ സഹജമാണ്‌. അതുപോലെ അവൾക്ക്‌ ദീനാനുകമ്പയും ദയയും കൂടും. മറ്റുളളവരുടെ ചേതോവികാരം ഉൾക്കൊളളാനുളള കഴിവും കൂടും. (പുസ്‌തകത്തിൽനിന്ന്‌)


 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited