Jun 3 11:48:18 2020 IST

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
     


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  

മുനമ്പ്‌
ജോസി വാഗമറ്റം

Paper Back - 296 pages (8th July 2009)
സി.ഐ.സി.സി. ബുക്ക്‌ ഹൗസ്‌ ; ISBN: 978_81_7174_829_7
Dimensions (in inches): 8.5*5.5

Customer Rating:
Number of Reviews:
0
Out of stock
Sample pages from the book(3)

  Your shopping is secured

Price: Rs.180.00
Our Price Rs.180

Book Description

മൂന്നുമണിക്കു കെന്നഡിച്ചായൻ വന്നപ്പോൾ സോണി കാൽമുട്ടുകൾ പാറയിൽ ഉരഞ്ഞുണ്ടായ മുറിവിൽ പച്ചമരുന്നു വയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടാവാടിയിലയും തേക്കിലക്കുമ്പും മുരിങ്ങവേരും ചേർത്തരച്ച്‌ പുരുഷോത്തമനുണ്ടാക്കിയ കുഴമ്പാണു പച്ചമരുന്ന്‌.

സോണിയുടെ കൈകാൽമുട്ടുകളിലെ


Sample pages from the book(3)

Customer Reviews More customer reviews...

I want to review this book.


Customer Wish List 


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited