May 23 08:56:10 2019 IST

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
     


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  

ഗുജറാത്ത്‌ ഇരകൾക്കുവേണ്ടി ഒരു പോരാട്ടം
ആർ.ബി. ശ്രീകുമാർ

Paper Back - 98 pages (17th December 2008)
ഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്‌ ; ISBN: 978-81-264-2164-0
Dimensions (in inches): 8.5*5.5

Customer Rating: (None)
Number of Reviews:
0
Sample pages from the book(3)

  Your shopping is secured

Price: Rs.50.00
Our Price Rs.50

Book Description

തന്റെ ഉൾക്കാഴ്‌ചയുടെയും ദീർഘദർശനത്തിന്റെയും പേരിൽ ഇന്നും ശ്രീകുമാർ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്‌. ധീരനും നട്ടെല്ലുള്ളവനുമായി ഈ ഓഫീസർ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശപ്രസ്‌ഥാനങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലായിമാറിയിരിക്കുന്നു. മോഡി സർക്കാർ മാറുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. കോട


Sample pages from the book(3)

Customer Reviews More customer reviews...

I want to review this book.


Customer Wish List 


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited