Jun 3 22:31:41 2020 IST

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
     


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  

ബഷീർ - അബുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ
കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ

Paper Back - 147 pages (7th March 2008)
ഗ്രീൻ ബുക്‌സ്‌ ; ISBN: 81-8423-051-6
Dimensions (in inches): 8.5*5.5

Customer Rating: (None)
Number of Reviews:
0
Sample pages from the book(3)

  Your shopping is secured

Price: Rs.85.00
Our Price Rs.85

Book Description

ഇക്കാക്കയോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച നല്ല നാളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണിന്നു ബാക്കിയുള്ളത്‌. ഇക്കാക്ക പോയി. അബ്ദുൾ ഖാദറും ആനുമ്മയും ഹനീഫയും എല്ലാവരും പോയി. ഞാനും പാത്തുമ്മയും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളുമായി കഴിയുന്നു. ഇന്നും മിക്കവാറുമെന്നോണം സ്‌കൂൾ-കോളേജ്‌ വിദ്യാർത


Sample pages from the book(3)

Customer Reviews More customer reviews...

I want to review this book.


Customer Wish List 


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited