Apr 26 15:24:31 2019 IST

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
     


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  

നിഴലില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ
കോട്ടയം പുഷ്‌പനാഥ്‌

Paper Back - 155 pages (29th June 2005)
ജനപ്രിയ ബുക്സ്‌ ; ISBN:
Dimensions (in inches): 8.5*5.5

Customer Rating: (None)
Number of Reviews:
0
Out of stock

  Your shopping is secured

Price: Rs.75.00
Our Price Rs.75

Book Description

അന്നു രാത്രി ഡോ.മോളി വർഗീസിന്‌ ഡ്യൂട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. റൗണ്ട്‌സ്‌ കഴിഞ്ഞ്‌ അവർ റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ മണി പന്ത്രണ്ട്‌ അടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടു. നിലക്കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി തലമുടി പിന്നോട്ട്‌ ഒതുക്കി വയ്‌ക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ ശബ്‌ദം കേട്ടു. ‘മോളി വർഗീസ്‌...’ കണ്ണാടിയി


Customer Reviews More customer reviews...

I want to review this book.


Customer Wish List 


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited