Sep 22 11:49:16 2019 IST

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
     


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  

ഇടപാടുകൾ കുഞ്ഞാമു മുഖേന മാത്രം
കെ.കെ.രമേഷ്‌

Paper Back - 68 pages (26th February 2004)
ഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്‌ ; ISBN:
Dimensions (in inches): 8.5*5.5

Customer Rating: (None)
Number of Reviews:
0

  Your shopping is secured

Price: Rs.38.00
Our Price Rs.38

Book Description

നിങ്ങൾ പറയൂ, ഇത്‌ പ്രാകൃതന്റെ പണിപ്പുരയല്ലേ? ഇവിടെ എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കുന്നത്‌ നാല്‌പതിന്റെ ബൾബാണ്‌. രാത്രിയിൽ പാറ്റകൾ ചുവന്ന ബൾബിനുചുറ്റും വട്ടമിട്ടു പറക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ തന്റെ മൂക്കിൽനിന്നും വഴുതിയിറങ്ങുന്ന ഗാന്ധിക്കണ്ണടയിലൂടെ സൂചിക്കുഴിയിലേയ്‌ക്ക്‌ കണ്ണുകൾ


Customer Reviews More customer reviews...

I want to review this book.


Customer Wish List 


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited