May 28 04:25:43 2020 IST

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
     


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  

രാശി
കമലാ ഗോവിന്ദ്‌

Paper Back - 288 pages (26th June 2003)
ജനപ്രിയ ബുക്സ്‌ ; ISBN:
Dimensions (in inches): 8.5*5.5

Customer Rating: (None)
Number of Reviews:
1
Out of stock

  Your shopping is secured

Price: Rs.100.00
Our Price Rs.100

Book Description

കരിമിഴികളിൽ കിനാവിന്റെ തിളങ്ങുന്ന വർണമുത്തുകളും ചെഞ്ചുണ്ടിൽ കുസൃതിച്ചിരിയുമുളള സുന്ദരി; നിറഞ്ഞണ കൂന്തലും തുടുത്ത കവിളുകളുമുളളവൾ.... മനസ്സിൽ സ്‌നേഹം മാത്രമുളള അവളുടെ ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിന്റെ വസന്തം വിരിയുന്നു ഈ നോവലിൽ.


Customer Reviews More customer reviews...

I want to review this book.


Customer Wish List 


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited