Jun 27 09:34:53 2019 IST

If you have already read this book, please rate it.
  Unrated
  
  
  
  
     


Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  

കളര്‍ റെയ്കി
പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍ എം.പി

Paper Back - 192 pages (28th January 2016)
ഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്‌ ; ISBN: 978-81-264-6579-8
Dimensions (in inches): 8.5*5.5

Customer Rating: (None)
Number of Reviews:
0

  Your shopping is secured

Price: Rs.160.00
Our Price Rs.160

Book Description

ഒരു കാലത്ത് ഏതസുഖത്തിനും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഡോക്ടറുടേയും മരുന്നുകളുടെയും ലോകത്തേക്കു പോയവരാണ് മലയാളികള്‍. ഇന്ന് പല കാരണങ്ങള്‍കൊണ്ടും നാം മരുന്നില്ലാത്ത ചികിത്സാരീതികളിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ് മരുന്നില്ലാത്ത്, പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ സമ്പൂര്‍ണ്ണ രോഗനിവാരണവും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റെയ്കി ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായും ആധികാരികമായും ശാസ്ത്രീയമായും പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണ് കളര്‍ റെയ്കി.


Customer Reviews More customer reviews...

I want to review this book.


Customer Wish List 


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited