Feb 18 09:13:35 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ഷിജുഖാന്‍

ഷിജുഖാന്‍

തിരുപനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പത്താകല്ല് കണിയാം കടവില്‍ ജനനം. നെടുമങ്ങാട് ഗവണ്മെന്റെ കോളേജില്‍ നിന്നും ചരിത്രത്തില്‍ ബിരുദം. കേരള സര്‍വകലാശാല സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറും സ്റ്റുഡന്റ് സര്‍വീസസ് സ്റ്റാന്‍ ഡിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ കണ്‍ വീനറുമായിരുന്നു.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited