Jun 20 15:50:59 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ഡോ. പി ഉബൈദ്

 

By the same author


ഡോ. പി ഉബൈദ്

കോഴിക്കോട് സര് വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ബിരുദം. കൃഷി വകുപ്പില്‍ ജോലി. ഓണററിയായി പ്രകൃതി ചികിത്സ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും എഴുതാറുണ്ട്. ഗാനരചനയും നിര്‍ വ്വഹിച്ചു വരുന്നു.

വിലാസം: ശ്രീ പ്രകൃതി, അയ്യന്തോള്‍, തൃശൂര്‍ - 680003


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited