Dec 13 08:25:06 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ഇ. ഖാലിദ്‌

ഇ. ഖാലിദ്‌

പോസ്‌റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു. മാതൃഭൂമി സ്‌റ്റഡി സർക്കിളിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു. മുഖമുദ്ര എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസിക നടത്തിയിരുന്നു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു. 2005-2006 കുട്ടനാട്‌ കലാസാഹിത്യപഠനവേദിയുടെ പ്രതിഭാ പുരസ്‌ക്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്‌.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited