Jul 16 20:10:45 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ഡോ. പി. സോമൻ

ഡോ. പി. സോമൻ

തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ ചെരുപ്പാണിയിൽ 1952-ൽ ജനനം. കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്‌ ഗവേഷണ ബിരുദം. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൽ മലയാളവിഭാഗം അധ്യക്ഷസ്‌ഥാനത്തുനിന്നും വിരമിച്ചു. കൃതികൾ ഃ വിമർശനങ്ങൾഃ കാവ്യം അന്നരസമയം, അപാരതയിലെ അഗ്നിച്ചിറകുകൾ, അധികാരം അശ്ലീലത സാഹിത്യം, ദേവദാസികളും സാഹിത്യചരിത്രവും, അമ്മദൈവവും സംസ്‌കാരവും...


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited