Feb 23 04:17:46 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
രാജേഷ്‌ നന്ദിയംകോട്‌

രാജേഷ്‌ നന്ദിയംകോട്‌

1980-ൽ പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ കുറ്റനാട്‌ ജനനം. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിതകളും കുറിപ്പുകളും എഴുതുന്നു. സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം കുലത്തൊഴിലായ മരപ്പണിയെടുത്ത്‌ ജീവിക്കുന്നു.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited