Feb 23 06:44:57 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
സജീവ്‌ നായർ

 

By the same author


സജീവ്‌ നായർ

ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ്‌ ജനിച്ചുവളർന്നതെങ്കിലും അസാധാരണമായ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണാൻ തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യ സ്‌നേഹി. കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള ഏറ്റുമാനൂരിലെ നാരായണൻ നായരുടെയും ഭാർഗവി അമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും സാധാരണ കണ്ടെത്തുന്ന ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞ്‌ കാലം കഴിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക്‌ ഉയരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited