Apr 18 20:51:57 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
രമേശ്‌ ബാബു. ജി

രമേശ്‌ ബാബു. ജി

1950ൽ പുനലൂരിൽ ജനിച്ചു. ശ്രീ ഗോപാല പിളള, ശ്രീമതി സരസ്വതി അമ്മ എന്നിവരാണു മാതാപിതാക്കൾ. പുനലൂർ, അഞ്ചൽ, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിദ്യാഭ്യാസം. ഗണിത ശാസ്‌ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയതിനുശേഷം അധ്യാപക വൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടു. ട്രേഡ്‌ യൂണിയയൻ മാഗസിനുകളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു. ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുളള ആദ്യത്തെ രചനയാണു ‘മരിച്ചവരുടെ പുസ്‌തകം’. ഭാര്യഃ പത്മ. മകൾഃ റോഷിനി.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited