Mar 19 01:07:25 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
മുഹമ്മ രമണൻ

മുഹമ്മ രമണൻ

നോവലിസ്‌റ്റ്‌, കഥാകൃത്ത്‌. 1942 ൽ മുഹമ്മയിൽ ജനനം. പ്രധാനകൃതികൾഃ കളളൻ കുഞ്ഞപ്പൻ, കണ്ണൻ കാക്കയുടെ കൗശലങ്ങൾ, ചൂണ്ട, അനുവും കുട്ടിച്ചാത്തനും, പുസ്‌തകം വളർത്തിയ കുട്ടി, അഷ്‌ടാവക്രൻ, മണ്ടൻ മൈതീൻ, കോമുണ്ണിയുടെ ദുഃഖം, സ്വാതന്ത്ര്യം ജന്മാവകാശം.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited