May 21 12:33:54 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ഡോ. എൻ.ജി മുരളി

ഡോ. എൻ.ജി മുരളി

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇരുമ്പനത്ത്‌ 1971 മെയ്‌ 30ന്‌ ജനനം. 1999 മുതൽ റെയ്‌കി പരിശീലിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. എണ്ണൂറോളം പേർക്ക്‌ റെയ്‌കി ദീക്ഷ നൽകി പരിശീലിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്‌ടൽ ഹീലിങ്ങിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക്‌ ചികിത്സയ്‌ക്കും, ശ്രേയസിനും, പഠനപുരോഗതിയ്‌ക്കും ജീവിത-ബിസിനസ്‌ പുരോഗതിയ്‌ക്കും ആവശ്യമായ വിവിധ ക്രിസ്‌റ്റലുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്‌റ്റൽ ഹീലിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകവും തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited