May 30 15:27:33 2020 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
രവി കെ പിള്ള

രവി കെ പിള്ള

1958ൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിൽ ജനിച്ചു. പാലാ സെന്റ്‌ തോമസ്‌ കോളജിൽ നിന്നും ഭൗതികശാസ്ര്തത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം നേടി. ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളജിൽ ഭൗതികശാസ്ര്താദ്ധ്യാപകൻ. ആനുകാലികങ്ങളിലും പത്രമാസികകളിലും ശാസ്ര്തലേഖനങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട്‌. ബ്ലോഗ്‌ വിലാസം ഃ ലഎഎദഃഡഡഎലൂകയദയഗലമു​‍ുമനമണഭങ്ങാ​‍ൂരദ്എഭസൂട


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited