Jun 20 19:29:42 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
എം.ആർ രേണുകുമാർ

എം.ആർ രേണുകുമാർ

1969-ൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കാരാപ്പുഴിൽ ജനിച്ചു.ആദ്യകവിത സമാഹാരം കെണിനിലങ്ങളിൽ. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കഥകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട.​‍്‌ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited