Aug 23 16:26:15 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ശക്തിപദരാജഗുരു.

ശക്തിപദരാജഗുരു.

1922 ൽ ബംഗാളിൽ ജനനം. നോവലിസ്‌റ്റ്‌‘, കഥാകൃത്ത്‌. ഇപ്പോൾ കൽക്കത്തയിൽ സാഹിത്യരചനകളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നു. പല രചനകളും ചലിച്ചിത്രങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. കൃതികൾഃ മഹുയാമിലൻ, മാടീർ പുതുൽ, മനസ, മുക്തി ത്രിവേണി, മണിബേഗം, വാസാജി ജീർണ്ണാനി, ശേഷ്‌നാഗ്‌, സാംനേ സാഗർ,ചേനമുഖ്‌.

മേൽവിലാസംഃ

10ബി,

റോയ്‌പാഡാ ബൈലെയ്‌ൻ,

കൊൽക്കത്ത -700 050.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited