Jun 20 21:19:34 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
വി.ടി. നന്ദകുമാർ

വി.ടി. നന്ദകുമാർ

1925 ജനുവരി 27-ന്‌ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ജനിച്ചു. ‘യാത്ര’ വാരികയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. നോവൽ, നാടകം, കഥ തുടങ്ങിയവ രചിച്ചു. രക്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, ദൈവത്തിന്റെ മരണം, നാളത്തെ മഴവില്ല്‌, രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ, ചാട്ടയും മാലയും, എന്റെ കർണൻ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ. 2000 ഏപ്രിൽ 30-ന്‌ അന്തരിച്ചു.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited