May 22 00:07:01 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
രാജു കണ്ണമ്പുഴ

രാജു കണ്ണമ്പുഴ

1967 ഒക്‌ടോബർ 16-​‍ാം തീയതി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയിൽ ജനിച്ചു. മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ജേണലിസത്തിലും ബിരുദാനന്തരബിരുദം. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായും മാർക്കറ്റിങ്ങ്‌ കൺസൾട്ടന്റായും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited