May 30 17:19:56 2020 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ആർ.ശ്രീലേഖ

ആർ.ശ്രീലേഖ

1960 ഡിസംബർ 25-ന്‌ ജനിച്ചു. എം.എ., എം.ബി.എ. ബിരുദങ്ങൾ നേടി. 1987-ൽ ഐ.പി.എസ്‌. ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം റേഞ്ച്‌ ഡി.ഐ.ജി. ആനുകാലികങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു. മനസ്സിലെ മഴവില്ല്‌, നിയമസംരക്ഷണം സ്‌ത്രീകൾക്ക്‌ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited