Jun 21 04:45:46 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
പി.രവികുമാർ

പി.രവികുമാർ

തിരുവനന്തപുരത്തു ജനനം. അച്‌ഛൻഃ സി.പത്മനാഭൻ. അമ്മഃ ടി.വേലമ്മാൾ. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൽനിന്ന്‌ മലയാളത്തിൽ എം.എ.ബിരുദം. 1986 മുതൽ കേരള കൗമുദിയിൽ പത്രാധിപസമിതി അംഗം.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited