Mar 24 14:53:44 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
ഡോ.കുമാരൻ വയലേരി

 

By the same author


ഡോ.കുമാരൻ വയലേരി

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പിനടുത്ത വട്ടോളിയിൽ ജനിച്ചു. മലയാളത്തിൽ എം.എ., ബി.എഡ്‌., പി.എച്ച്‌.ഡി. എന്നീ ബിരുദങ്ങൾ നേടി.

‘കുറിച്യരുടെ ജീവിതവും സംസ്‌കാരവും’ (ഗവേഷണപ്രബന്ധം), ‘കുറിച്യരുടെ പാട്ടുകളും നാടൻ പാട്ടുകളും’ എന്നീ ഗ്രന്‌ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

കാലടി സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശികകേന്ദ്രത്തിലെ മലയാളം ലക്‌ചറർ ആണ്‌.

ഭാര്യഃ അജിത. മകൻഃ ജഷിൻ കുമാർ.

വിലാസംഃ

ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്‌ പി.ഒ.

തലശ്ശേരി

കണ്ണൂർ ജില്ല-670 650

ഫോൺഃ 0490-300925


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited