Mar 23 20:42:17 2019 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
തമ്പി കാക്കനാടൻ

 

By the same author


തമ്പി കാക്കനാടൻ

1941-ൽ ജനിച്ചു. കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്‌ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്‌ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളജിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലും ദൽഹിയിലും ബിഹാറിലും പത്രമാസികകളിൽ പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. ഏതാനും കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യനോവൽ ‘കലാപത്തിന്റെ ഓർമ്മ’.

ഭാര്യഃ വത്സമ്മ. മക്കൾഃ ലളിത, സൂര്യ.

വിലാസംഃ

ലക്ഷ്‌മിവിലാസം

പാച്ചല്ലൂർ

തിരുവനന്തപുരം 695 027


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited