Nov 15 19:50:05 2018 IST

Need Help?
How to order
Track your order
Customer Service
Shipping Policies & Rates

  
എം. ബാലകൃഷ്‌ണൻ

എം. ബാലകൃഷ്‌ണൻ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏച്ചൂരിൽ ജനനം. റെയിൽവെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. വിരമിച്ചു. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. കുട്ടികൾക്കുളള അനേകം കഥകളും കവിതകളും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. പട്ടംകെട്ടിയ ആന എന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതിയാണ്‌ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം.

വിലാസംഃ

മുണ്ടയാടൻകണ്ടി

ചിറക്കൽ പി.ഒ.

കണ്ണൂർ - 670 011.


 

 
Home|Shopping Cart|Your Account|Browse Books|Search Books|Bestsellers|Terms and Conditions|Help|
Other sites of interest: Puzha.Com Puzha Magazine  © 1999-2001, eKA Internet Technologies Private Limited