നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ

ചിതറിയ മേഘങ്ങളിൽ
നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ
അകലത്തിലാണെന്നാലും
നോക്കുമ്പോൾ തെളിയുന്നു
അവതമ്മിലൊരടുപ്പം

രശ്മികൾകൊണ്ടവ ഒരുമിച്ച്
നേർത്തവെളിച്ചത്തിൻ സങ്കൽപ്പ –
ഗോപുരം പണിയുമ്പോഴും
ഇടയിൽ അറിയപ്പെടാതെയാണകലം

മിണ്ടാതെയവ തമ്മിൽ മിണ്ടിനിൽക്കെ
ഉടയാത്ത മൗനമാണെന്തോ
തമ്മിൽ തൊടാതെ തട്ടാതെ
അവ തമ്മിലായ് വീണ്ടും
നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English