വിധി

8d8dbb14bed4952f7821198a82265448

ആൽമരത്തിന്റെ
ചുവട്ടിൽ
ധ്യാനത്തിലായിരുന്ന
ഗുരുവിനോട് ശിഷ്യൻ
ചോദിച്ചു.
” ഗുരുവേ, രണ്ടു വയസുള്ള
കുഞ്ഞിനേയും
നൂറു വയസുള്ള അമ്മുമ്മയെയും
ശാരീരികമായി
ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ
കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമുണ്ടോ? ”
ഗുരു ചിരിച്ചു.
ശേഷം പറഞ്ഞു
“കൊല്ലുന്നതു പാപമാണ്
ദൈവത്തിനു മാത്രമേ
തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ
അവകാശമുള്ളൂ,
അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ
കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക.
അന്ധകാരത്തിന്റെ
നഗ്നത
അവൻ
ആസ്വദിക്കട്ടെ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English