കാലം കാമമയം

കരളാകെ കറുപ്പാണ്….
കനവാകെ കാമമാണ്…
കാമത്തുള്ളികൾ ചിതറിക്കാൻ-
കുരുന്ന് തടസ്സമെന്നത്രേ…
കിട്ടിയൊടുവിലൊരു മാർഗ്ഗം,
കൊല്ലാമവനെ കാലനെപോലെ
കൊല്ലാമവനെ അമ്മതൻ കരുത്തോടെ
കൊല്ലാമവനെ കരുത്താർന്നമനമോടെ
കൊല്ലാമവനെ കാമത്തിനായി….
കുരുന്നിൽ ചുടുരക്തം ഒഴുകിയിറങ്ങി കടലിൽ….
കടലമ്മപോലും കണ്ണീരൊഴുക്കിയവനായി…..
കരിമ്പാറകൾ സ്വയം ശപിച്ചു, അവനായി-
കുഴിമാടമൊരുക്കിയതിന്….
കാമദാഹിയാമവളുടെ-
കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി…..
കണ്ണുനീർ കൊഴിഞ്ഞില്ല..
കരച്ചിലുകൾ ഉയർന്നില്ല…
കാമതുള്ളികൾ ചിതറിക്കാൻ
ഇനിയാരും തടസ്സമില്ലത്രേ…..
കാമത്താൽ വിശപ്പകറ്റാൻ
കാമത്തുള്ളികൾ ഇറ്റിക്കാൻ
കാമവെറികൾ ഇനിയും നടനമാടും
കാമവെറിയുടെ രക്തസാക്ഷിയാകാൻ
കുരുന്നുകളിനിയും പിറവികൊള്ളും…

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English