Home Tags ഭൂമിക്കാരൻ

Tag: ഭൂമിക്കാരൻ

രണ്ട്‌ കവിത

കള അഭിനവകൂട്ടുകാരാ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെന്നാത്മ നിന്ദതന്നെയാണെന്നാദർശം. വേശ്യത്തെരുവിലെ ലാസദാസ്യമാണുത്തമം. മോശക്കതിരിന്നരികിൽ വളരും കൂറ്റൻകളയതത്രേ ഭേദം ഒടുവിൽ; വരുംനാമ്പുകൾക്ക്‌ വളമാകുമല്ലോ. പണയം പണ...

പെൺകുട്ടികളോട്‌

രാത്രി പുറത്തുപോകരുത്‌ അത്‌ പുരുഷൻമാരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും ഏത്‌ നേരത്തായാലും ഒറ്റയ്‌ക്ക്‌ പോകരുത്‌ ഏത്‌ സന്ദർഭവും ചില പുരുഷന്മാരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും. വീട്ടിലിരിക്കരുത്‌ അതിക്രമികളും ബന്ധുക്കളും ബലാത്‌കാരം...

നിങ്ങളോട്‌

ഭൂമിതൻ മക്കളായ്‌ ഭൂവിൽ പിറന്നവർ ഭൂമിക്കുവേണ്ടി കലഹം നടത്തവെ മണ്ണും മനസ്സും പവിത്രതാരങ്ങളും വിണ്ണും പകുത്തു മുറിച്ചെടുത്തീടവെ, ഇന്നെങ്കിലും നിങ്ങളോർക്കുക നിങ്ങളീ മണ്ണിന്റെ മക്കളായ്‌ മണ്ണടിയേണ്ടവർ. ...

വീട്‌

കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊഞ്ചുന്ന വീട്‌ അമ്മയമ്മൂമ്മയായ്‌ കിന്നാരം ചൊല്ലിത്തിളങ്ങുന്ന വീട്‌ എന്റെ വീട്‌, എന്റെ വീട്ടിലേക്കുളള വഴിയിത്‌ വഴിനിറയെ മുനകൂർത്തമുളളുകൾ ഇരുവശവുമെത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുൾവേലികൾ പോകുവതെങ്ങിനെ...

ബ്രാഹ്‌മണർക്ക്‌ ചെരുപ്പു നിർമ്മാണമാകാമെങ്കിൽ അബ്രാ...

പഴയവിശ്വാസ പ്രമാണമനുസരിച്ച്‌ അബ്രാഹ്‌മണർക്ക്‌ ശാന്തിക്കാരാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന എൻ.എസ്‌.എസിന്റെയും നമ്പൂതിരിസഭയുടെയും വാദം മറ്റു തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്‌മണർക്കുകൂടി ബാധകമാക്കാമോയെന്ന്‌ ചരിത്ര...

ഓർക്കുക

മാനവികത നാം വെടിഞ്ഞതിനാലേ മൃഗീയതവാണു വിപത്തുകളേറി ഇനിയീശൈലി തുടരുകയായാൽ ജനതതിയിവിടെ നിശ്ചലമാകും. Generated from archived content: poem5_aug.html Author: sreekala_poo...

ഊഷര ഭൂമിയിൽ

പഴയ പരിസരം ഇരുളുന്നു പിന്നെയും പകലന്തികൾ ഭേദമില്ലാതെ നടന്നുതീർത്ത വഴികൾ, കൊങ്ങിണിക്കാടുകൾ കാവൽ നിൽക്കും മുൾവേലികൾ, പരിചിതഭാവം നടിച്ച്‌ പറന്നു പൊങ്ങും ശലഭങ്ങൾ, ഇളംകാറ്റിന്റെ മൃദു സ്‌പർശത്തിൽ കുളിർ ചൂ...

പെണ്ണ്‌

പെണ്ണ്‌ പെണ്ണ്‌ പെണ്ണാണെനിക്കിന്ന്‌ കണ്ണുകണ്ണാണവൾ മനം പുണ്ണു പുണ്ണാണത്‌ കല്ലുകല്ലാണവൾക്കോ തല്ലു പുല്ലാണ്‌. കാട്‌ കാടുപോയെങ്കിലെന്ത്‌ കാട്ടാറുമാഞ്ഞെങ്കിലെന്തടോ കാടത്തം നമുക്കിന്നും കൂട്ടിനായുണ്ടടോ...

വയലാർ

വയലാർ എന്നാൽ ആറല്ല എണ്ണിപഠിക്കുന്ന ആറല്ല ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആറല്ല വയലാർ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്‌ വയലാർ എന്നൊരു കവിയുണ്ട്‌. Generated from archived content: poem5_dec.html Au...

അധികാരികളും ജനങ്ങളും ഓർക്കണം

മാനവ ചരിത്രത്തിൽ (വർത്തമാനകാലത്തും) ഒട്ടേറെ സ്വേച്ഛാധിപതികളും ചക്രവർത്തിമാരും ഉണ്ട്‌. നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരായ ഏകാധിപതികളെ ന്യായീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തവരെ മാത്രം കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്‌ നമ്മൾ, ‘യോഗ്...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക