Home Tags ഗ്രാമം

Tag: ഗ്രാമം

ഗ്രാമസഭ

മൂർഖൻ, അണലി, എട്ടടിവീരൻ, ചേനത്തണ്ടൻ, ചുരുട്ട, മഞ്ഞചേര നീർക്കോലി......ഗ്രാമസഭയിങ്ങനെ തവളയെ വിഴുങ്ങും പാമ്പിൻകൂട്‌. ...

കാവ്യവിമർശനത്തിന്റെ നേർപഥങ്ങൾ

മലയാളകവിതയിലെ ഉത്തരാധുനികതയുടെ അന്വേഷകനായിട്ടാണ്‌ ഡോഃ പ്രസന്നരാജൻ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി ആറ്‌ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്‌. ഒരു ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമൊഴിച്ചാൽ മറ്റ്‌ അഞ്ചും വിമർശന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്‌. വിമർശനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വേറിട്ടു...

ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്‌നേഹാമൃതം നിറയണം

ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായാൽ കൊഴുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്‌ യഥാർത്ഥവില്ലൻ. മറ്റുളളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രസക്കേടുണ്ടാക്കി അവർ രസിക്കുന്നു. ഭാര്യ-ഭർത്താവ്‌ ബന്ധം വേർപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി രണ്ടുഭാഗത്തുനിന്നും ഛിന്നം വിളിച്ചവരെയും പിന്നീട്‌...

ജീവനില്ലാത്ത മതം

പാവപ്പെട്ടവന്റെ മക്കൾക്കായി സർക്കാർ തയ്യാർ ചെയ്‌ത ഏഴാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യപാഠ പുസ്‌തകം ഉയർത്തിവിട്ട പൊടിപടലങ്ങളും അക്രോശങ്ങളും ഒഴുക്കിവിട്ട രക്തവും ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിലസുന്നുണ്ട്‌. കുട്ടികളിൽ...

എന്റെ ഗ്രാമം

പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലാണ്‌ മലയങ്കാവ്‌ ഗ്രാമം. പുതുശ്ശേരിയുടെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും നിദാനമായി വിളങ്ങുന്ന പുതുശ്ശേരി ശ്രീ കുറുംബഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം അരക്കിലോമീറ്റർ തെക്കുഭാഗത്തായി...

ഗ്രാമം മാസിക

1995 ജനുവരിയിലാണ്‌ ‘ഗ്രാമം’ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയത്‌. ‘പ്രചോദ’ സാംസ്‌കാരിക സംഘടനയുടെയും ‘നാളെ’ പബ്ലിക്കേഷന്റെയും മുഖമാസികയാണിത്‌. സാഹിത്യത്തിനുമാത്രമല്ല ശക്തമായ സാമൂഹ്യവിമർശനത്തിനും ‘ഗ്രാമം’ വേദിയാകുന്നുണ്ട്‌. എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നവരുടെ ശക്തമായ...

എഡിറ്റോറിയൽ

ഈ കുറിപ്പ്‌ മുഖ്യമായും സ്ര്തീവായനക്കാരെയാണ്‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്‌. എങ്കിലും പുരുഷവായനയെ നിരാകരിക്കുന്നുമില്ല. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സെക്സിനോ സൗന്ദര്യത്തിനോ പ്രാധാന്യം എന്ന്‌ ചോദിച്ചാൽ ആശങ്കയില്ലാതെ ഈ ലേഖകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്‌ സൗന്ദര്യം...

വായന

വായനയുടെ പൂക്കാലം വായനശാലകളിൽ നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുപോയോ! ആളൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്‌ മിക്കവാറും വായനശാലകളിൽ കാണാനാകുന്നത്‌. വാർഷികഗ്രാന്റ്‌ മുടങ്ങാതെ ലഭിച്ചു വരികയും അതിന്‌ പുസ്‌തകങ്ങൾ എടുത്ത്‌ സ്‌റ്റോക്ക്‌ രജിസ്‌റ്ററിൽ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക