Home Tags അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ റോഡ്

Tag: അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ റോഡ്

2017 പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ റോഡ്

അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ റോഡ് അടിമകളുടെ കഥയാണ്. പണിസ്ഥലത്തുനിന്നും രക്ഷപെടുന്നതിനെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ചിന്ത.അവർ ദിവാസ്വാപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു രക്ഷപെടുന്നതിനെപ്പറ്റി. വീണുകിട്ടുന്ന ഒഴിവുസമയങ്ങളിലും എല്ലാ അടിമകളും രക്ഷപെടുന്നതിനെപ്പറ്റി...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക